۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۶:۳۷
رهبري كه با شور و شوق به ميدان آيد، معمولا با شور و شوق روبرو مي شود.((جان ماكسول))
چند رسانه ای