۰۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۲:۰۱
رهبري كه با شور و شوق به ميدان آيد، معمولا با شور و شوق روبرو مي شود.((جان ماكسول))

جستجو :

شامل عبارت :
سرویس :
نوع خبر :
شامل :
از تاريخ:
تا تاریخ:
جستجو در :